DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.

Kontakt

21 84 03 87 ( Telefontid)

sygedagpenge@thisted.dk

Jobcenter Thisted Kommune
Skolegade 4C
7700 Thisted
( Åbningstid)