DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.

Kontakt

32 47 11 11   ( Telefontid)

kommunen@taarnby.dk

Amager Landevej 76
2770 Kastrup