DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Hvis du har en kronisk sygdom, kan du indgå en § 56-aftale med din arbejdsgiver, så du hurtigere kan få sygedagpenge.

Kontakt