Klageskema vedrørende natur- og vandløbsforhold

Klageskemaet giver dig mulighed for at rette henvendelse til kommunen om forhold, som du mener er ulovligt, eller som er til gene eller ulempe for dig.

Kontakt

58 57 36 00

teknik@slagelse.dk

Miljø, Plan og Teknik
Dahlsvej 3
4220 Korsør