Ansøg om tilladelse til etablering og ændring af indvindingsanlæg til drikkevand og indvinding af vand til markindvinding

Her kan du søge om tilladelse til etablering og ændring af indvindingsanlæg til drikkevand og indvinding af vand til markvanding.

Kontakt

58 57 36 00

teknik@slagelse.dk

Miljø, Plan og Teknik
Dahlsvej 3
4220 Korsør