Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse vedrørende vurdering af ejendomme og grunde

Her kan du klage over en afgørelse fra Vurderingsstyrelsen, der fx omhandler årsomvurdering, ejendomsværdi eller grundværdi.

Du skal logge ind med NemID/MitID.

Kontakt

33 76 09 09

sanst@sanst.dk

Ved Vesterport 6, 4.
1612 København V