DP 212 Erklæring om raskmelding

Blanketten bruges af lønmodtagere, a-kasse medlemmer og selvstændige til at raskmelde sig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Kontakt

21 84 03 87 (Telefontid)

sygedagpenge@thisted.dk

Jobcenter Thisted Kommune
Skolegade 4C
7700 Thisted
(Åbningstid)