DP 212 Erklæring om raskmelding

Blanketten bruges af lønmodtagere, a-kasse medlemmer og selvstændige til at raskmelde sig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Kontakt

99 74 30 00  

beskaeftigelse@rksk.dk

Finderupsvej 9
6900 Skjern