DP 212 Erklæring om raskmelding

Blanketten bruges af lønmodtagere, a-kasse medlemmer og selvstændige til at raskmelde sig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Blanketten sendes online.

Kontakt

32 47 11 11   ( Telefontid)

kommunen@taarnby.dk

Amager Landevej 76
2770 Kastrup