Klag til Folketingets Ombudsmand

Vil du klage til ombudsmanden, kan du bruge klageskemaet og vedhæfte den afgørelse, du klager over, og/eller andre vigtige bilag.

Kontakt