Ansøg om afbrænding af hugstaffald

Du skal som privatperson og virksomhed altid søge om afbrænding af dit hugstaffald. Hugstaffald kan være rester fra læhegn og lignende. Tilladelse til afbrænding vil gælde i 14 dage, og du kan forvente en sagsbehandlingstid på en uge.