Søg dansk folkepension i udlandet

Brug denne blanket, hvis du bor i udlandet og ønsker at søge om dansk folkepension. Du skal ikke bruge blanketten, hvis du har ret til pension fra dit bopælsland. Så skal du i stedet kontakte pensionsmyndighederne i bopælslandet og bede dem sørge for din ansøgning om dansk pension.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. International Pension arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Sådan gør du

Før du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god ide at have dit danske personnummer, dit udenlandske forsikrings- eller personnummer og dine bopælsadresser i Danmark klar.

  • Klik på 'Videre'
  • Udfyld ansøgningsskemaet så udførligt som muligt
  • Send skemaet til Udbetaling Danmark.

Kontakt