Anmeld anvendelsesændring af bygninger i landzone

Her kan du anmelde anvendelsesændring af bygninger i landzone. Ansøgningen skal sendes til den kommune, hvor ejendommen ligger.

Kontakt

99 74 15 15

land.by.kultur@rksk.dk

Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing