Underret om børn/unge - anonym

Her kan du anonymt melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdragere. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.

Kontakt

57 62 62 00 ( Telefontid)

bornecenter@ringsted.dk

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
( Åbningstid)