Anmeld til Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Her kan du anmelde til LG.

Har du givet din fagforening fuldmagt, så kontakt dem, før du udfylder anmeldelsen til LG.

Information:Information

Denne løsning virker ikke på mobil eller tablet. Brug en computer i stedet.

Sådan gør du

Inden du går i gang, skal du finde:

  • ansættelseskontrakt
  • opsigelse og fritstilling
  • lønsedler for de seneste 6 måneder
  • lønsedler for august og december 2019 samt august 2020
  • timesedler
  • anden relevant dokumentation

Guide