Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post på andres vegne

Her kan du hente blanket til fuldmagt, så du kan søge om fritagelse fra Digital Post på vegne af en anden.

Sådan gør du

  • Klik på ’Videre’
  • Print blanketten og udfyld punkterne
  • Blanketten skal underskrives af både fuldmagtshaver og den, der skal anmode om fritagelse
  • Når blanketten er udfyldt og underskrevet, afleveres den ved personligt fremmøde hos kommunens borgerservice
  • Som udgangspunkt skal blanketten afleveres hos borgerservice i den kommune, hvor fritagelsesanmoder bor. Den kan dog også afleveres hos borgerservice i andre kommuner.

Læs mere fritagelse under punktet 'Hvem kan blive fritaget for Digital Post?'

Kontakt

99 74 12 22   ( Telefontid)

post@rksk.dk

Rådhuset
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

99 74 12 22   ( Telefontid)

post@rksk.dk

Finderupsvej 9
6900 Skjern