Økonomisk støtte til bevaringsværdige bygninger

Bygningsforbedringsudvalget kan yde økonomisk støtte til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren / andelshaveren. Boligen skal være opført før 1950, og være væsentligt nedslidt.