Ansøg om ledsagelse efter lov om social service § 97 (18-67-årige)

Her kan du ansøge om ledsagelse efter lov om social service § 97, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, og du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand