Oplysninger om herboende person

Blanketten skal udfyldes af personen (referencen), som bor i Danmark, og vedlægges en ansøgning om familiesammenføring.

Kontakt

3536 6600

Ryesgade 53
2100 København Ø