Søg om udbetaling af feriepenge

Har du optjent feriepenge i perioden fra januar til august 2019, kan du få dem udbetalt, når du holder ferie mellem den 1. maj 2020 og den 31. december 2021.

Hvis der er fejl i beløbet eller antallet af dage, skal du kontakte den arbejdsgiver, du har optjent feriepengene hos. Det er kun arbejdsgiveren, der kan rette fejlen.

Har du spørgsmål til udbetaling af dine feriepenge, skal du kontakte den, der står som udbetaler af feriepengene.

Der kommer snart nye regler for ferie
Den 1. september 2020 får vi nye ferieregler i Danmark. På grund af overgangen til de nye regler, kan du have optjent færre feriedage til det ferieår, som starter den 1. maj 2020. Feriedagene kan du holde frem til den 31. december 2021.