Borgerkonto - gæld til kommunen

Borgerkonto viser en status over dit mellemværende med en kommune. Du kan bruge dit betalingskort til at indbetale beløb til kommunen, og du kan tilmelde fremtidige betalinger til Betalingsservice. Derudover kan du se hvilke betalingsaftaler du har med kommunen.