Oplys om ophold eller flytning til udlandet som folke- eller førtidspensionist

Hvis du rejser til udlandet som førtids- eller folkepensionist, kan det påvirke din pension. Du skal give Udbetaling Danmark besked:

  • hvis du har midlertidigt ophold i udlandet uden for EU/EØS eller Schweiz.
  • hvis du flytter til udlandet.
  • når du kommer hjem fra udlandet.

Hvis du opholder dig i udlandet midlertidigt, har det ikke betydning for din pension.

Om et ophold i udlandet er midlertidigt beror på en konkret individuel vurdering af dine bopælsforhold.

Du har mulighed for at opholde dig i udlandet i en samlet periode af op til 6 måneders varighed i løbet af 12 måneder.

Du skal bevare en reel faktisk bopæl i Danmark og være tilmeldt folkeregisteret.

Hvis det er første gang du rejser, er der dog mulighed for, at dit ophold i udlandet kan vare op til 12 måneder.

Hvis du er i tvivl om dit ophold i udlandet har betydning for din pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Information

I perioden mellem den 12. februar og starten af marts 2020 udskifter Udbetaling Danmark IT-systemet, der udbetaler folke- og førtidspension. Du vil derfor ikke kunne benytte selvbetjeningsløsningen i den periode. Udskiftningen af IT-systemet vil ikke påvirke din månedlige pensionsudbetaling.

Sådan gør du

  • Klik på ’Videre’.
  • Udfyld de relevante felter, og send oplysningerne.