Ansøg om midlertidig råden over vej

Her kan du søge din kommune om brug af vej, fortov eller cykelsti til at opstille materiel eller afholde et arrangement.

Ansøgningsfristen er 14 dage.

Du må ikke opstille enheder eller afholde arrangementer, før du har modtaget en tilladelse fra kommunen.