Opstilling af container, stillads, lift o.l. på offentlig vej

Hvis du vil stille noget op på et offentligt vejanlæg, f.eks. en container, et stillads eller lignende, skal du søge om tilladelse fra kommunen.