Erklæring om helbredsforhold for plejefamilie

Blanketten bruges i kommunens vurdering af din ansøgning om tilladelse til døgnpleje/plejetilladelse, jf. servicelovens § 142.

Hvis du er under behandling, bedes du oplyse din behandler og give samtykke til, at kommunen eventuelt indhenter yderligere oplysninger.

Blanketten sendes online.

Kontakt

89 15 15 15 (Telefontid)

borger@randers.dk

Rådhuset
Laksetorvet
8900 Randers C