BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder

Blanketten udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne bruges til bygnings- og boligregistret (BBR). Kun én bygning og ét vejnavn pr. skema.

Kontakt

44 77 63 70

c-mt-bbr@balk.dk

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup