BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder - til print

Blanketten udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne bruges til bygnings- og boligregistret (BBR). Kun én bygning og ét vejnavn pr. skema.

Blanketten printes, udfyldes i hånden og sendes med posten.