Ansøg om omsorgstandpleje

Borgere i plejeboliger, plejecentre eller eget hjem kan visiteres til omsorgstandpleje, hvis de har varigt funktionstab og begrænset egenomsorg og derfor ikke kan benytte privatpraktiserende tandlæge.

Kontakt

99 74 12 34

sundhed.omsorg@rksk.dk

Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing