Ansøg om Nordisk Højskolestipendium

Danske elever kan få tilskud til ophold på nordiske folkehøjskoler. Stipendiet søges af eleven, men udbetales til folkehøjskolen.

Kontakt

3336 4040

kontor@ffd.dk

3313 9870

Højskolernes Hus
Nytorv 7
1450 København K