Tillægsblanket til ansøgning om ægtefællesammenføring

Denne blanket skal vedlægges ansøgning om familiesammenføring af ægtefæller, samlevere og registrerede partnere.

Kontakt

3536 6600

Ryesgade 53
2100 København Ø