Klag til Ankenævnet for Patienterstatningen

Her kan du klage over en afgørelse fra Patienterstatningen om en behandlings- eller lægemiddelskade.

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N