Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Her kan du som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter) til kommune og region.

Du kan også ansøge om lån til betaling af tilslutningsudgifter til fx tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

Du skal søge i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Sådan gør du

  • VIGTIGT: Vælg den kommune, ejendommen ligger i, i listen under knappen 'Videre'.
  • Klik på 'Videre' når du har valgt kommune.
  • Du kan nu udfylde ansøgningen.