Genoptagelse af tidligere ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation (ved lov)

Her kan du både ansøge om naturalisation og anmode om genoptagelses af en ansøgning om naturalisation.

Kontakt

72 26 87 00 (Telefontid)

uim@uim.dk

Slotsholmsgade 10
1216 København K