Genoptagelse af tidligere ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation (ved lov)

Her kan du både ansøge om naturalisation og anmode om genoptagelses af en ansøgning om naturalisation.

Kontakt

7226 8700 ( Telefontid)

uim@uim.dk

Slotsholmsgade 10
1216 København K