Din Pension (med eID)

 Siden her er kun for borgere med eID fra et andet EU-land.

I Din Pension kan du:

  • se dine breve og udbetalinger
  • oplyse om ændringer til din formue
  • oplyse om ændringer til dine indkomster
  • oplyse nyt kontonummer
  • anmode om overgang fra udskudt pension til folkepension
  • oplyse arbejdstimer
  • oplyse ændringer til SUPP
  • oplyse ændringer til ATP
  • oplyse ændringer til skattekort
  • indsende dokumentation til Udbetaling Danmark 

Vigtigt! For at bruge dit udenlandske eID på borger.dk, skal det være forbundet med dit danske CPR-nummer. Følg linket ’How to connect your non-Danish eID to your CPR number’ i boksen nedenfor.

Connect your non-Danish electronic ID (eID)

To use this self-service, you need to connect your Danish Civil Registration Number (CPR number) with your national electronic ID from an EU/EEA country (eID).