Klag over sundhedsfaglig behandling

Her kan du klage over sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet, herunder journalføring, tavshedspligt m.m.

Handler din klage også om patientrettigheder, fx befordringsgodtgørelse, frit sygehusvalg eller aktindsigt, kan du udvide din klage til også at omfatte "Klag over brud på patientrettigheder".

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

  • Navn og adresse på det behandlingssted eller den sundhedsperson, du klager over.
  • Dato/periode, som din klage handler om.
  • Fuldmagt, hvis du klager på vegne af en anden person.
  • Udfyld alle obligatoriske felter (markeret med *).
  • Får du undervejs brug for at finde flere oplysninger til din klage, kan du gemme en kladde af klageskemaet. En kladde gemmes automatisk i 14 dage.
  • Se hele din klage igennem på opsummeringssiden, inden du indsender den.
  • Klik på ”Indsend”.
  • Du får en kvittering tilsendt den e-mail, du oplyser.
  • Hvis du ønsker en kopi af din klage, skal du klikke på "Print klagen" eller "Gem klagen som PDF".

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N