Ansøg om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand

Blanketten anvendes ved ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand. Ansøgningen vedlægges oversigtskort med angivelse af siveanlæggets placering i forhold til bebyggelse, skel, vandboring mv.

Information:Information

Denne løsning virker ikke på mobil eller tablet. Brug en computer i stedet.

Kontakt

99 74 15 15

land.by.kultur@rksk.dk

Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing