Ansøg om plejevederlag efter servicelovens § 119

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.

Inden ansøgningen sendes digitalt opfordres der til, at visitationen kontaktes på telefon. Du finder nummeret i kontaktboksen. Dette for at give vejledning til ansøgningen, så der sker en hurtigere sagsbehandling.

Kontakt