Ansøg om plejevederlag efter servicelovens § 119

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.

Bemærk, at gennemførelse af selvbetjeningen kræver, at du som plejemodtager kan modtage Digital Post. Hvis du er fritaget for Digital Post, skal du kontakte kommunen.