Ansøg om tilskud til merudgifter for voksne - Serviceloven § 100

Blanketten anvendes af personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontakt

99 74 11 24

handicap@rksk.dk

Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing