Ansøg om tilskud til merudgifter for voksne - Serviceloven § 100

Blanketten anvendes af personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontakt

Møllebrøndstræde 12
4780 Stege
(Åbningstid)