Ansøg om aktivitetstilskud

Blanketten anvendes ved ansøgning om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.