Klag til huslejenævn eller beboerklagenævn (for udlejere)

Her kan du enten indsende din forhåndsgodkendelse eller din klage over lejer til Husleje- og Beboerklagenævnet.