Klag over privatpraktiserende tandlæge

Her kan du klage over sundhedsfaglig behandling, som du har fået hos en privatpraktiserende tandlæge, herunder journalføring, tavshedspligt m.m.

Handler din klage også om en afgørelse om patientrettigheder, som du har fået fra fx kommunen, regionen eller tandlægeklinikken - fx om aktindsigt eller tilskud til tandbehandling i forbindelse med kræftbehandling eller Sjøgrens Syndrom - kan du udvide din klage til også at omfatte "Klag over brud på patientrettigheder".

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

  • Navn og adresse på den tandlægeklinik eller den sundhedsperson, du klager over.
  • Navn og adresse på eventuel ny tandlæge, som har set eller rettet på det, du klager over.
  • Dato/periode, som din klage handler om.
  • Fuldmagt, hvis du klager på vegne af en anden person.
  • Udfyld alle obligatoriske felter (markeret med *).
  • Får du undervejs brug for at finde flere oplysninger til din klage, kan du gemme en kladde af klageskemaet. En kladde gemmes automatisk i 14 dage.
  • Se hele din klage igennem på opsummeringssiden, inden du indsender den.
  • Klik på "Indsend".
  • Du får en kvittering tilsendt den e-mail, du oplyser.
  • Hvis du ønsker en kopi af din klage, skal du klikke på "Print klagen" eller "Gem klagen som PDF".

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N