Klag over privatpraktiserende tandlæge

Her kan du klage over en privatpraktiserende tandlæge ved at oprette en klage over en sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet.

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N