BBR-oplysninger om vand og afløb

Blanketten udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne bruges til bygnings- og boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

Ansøgningen sendes online.

Kontakt

44 77 63 70  

c-mt-bbr@balk.dk

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup