Sæsonudlån af kommunale idrætshaller

Her kan idrætsforeninger søge om timer i kommunens idrætshaller. På skemaet noteres det samlede antal timer, som foreningen søger om pr. uge.

Kontakt