Ansøg om optagelse i dagtilbud/ skolefritidsordning (SFO)

Efter skoletid kan børn fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin gå i fritidsordning (GFO). Efter 3. klasse har kommunen tilbud om fritids- og ungdomsklubber. Her kan du læse mere om fritidsordninger i Gentofte Kommune.