Ansøg om støtte til bil

Her kan du søge om støtte til bil. Du kan søge om støtte til et lån til køb af bil, afgiftsfritagelse, tilskud til kørekort, særlige indretninger og reparation af særlige indretninger.

Information

Grundet coronavirus/covid-19 skal du i øjeblikket kontakte kommunen ved henvendelser om midlertidigt kørekort. Gå på din kommunes hjemmeside og se, hvordan du skal kontakte kommunen.

Kontakt