Ansøg om støtte til bil

Her kan du ansøge om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.